Με το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering) έχετε τη δυνατότητα εγκαθιστώντας το δικό σας φωτοβολταϊκό σύστημα να καταναλώνετε ελεύθερα το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγετε, χειμώνα – καλοκαίρι, μέρα και νύχτα με ελάχιστη χρέωση είτε είστε στην ΔΕΗ είτε σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο.

Με τον τρόπο αυτό οι χρεώσεις (άμεσες ή έμμεσα) που προκύπτουν από την κατανάλωσή σας μειώνονται περίπου κατά τα 5/6 και εσείς πληρώνετε μόνο το 1/6 της κατανάλωσης, τον Δήμο και την ΕΡΤ.

Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι δε χρειάζεστε μέσα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) ούτε εφεδρικές πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες, βενζινογεννήτριες κλπ.) καθώς το δίκτυο της ΔΕΗ σας εξασφαλίζει αδιάλλειπτη παροχή ενέργειας ανεξαρτήτως αν υπάρχει ηλιοφάνεια ή όχι.

Κατανοώντας το net metering:

1

Τα φωτοβολταικά πανέλα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε φωτοβολταικό ρεύμα.

2

Το inverter μετατρέπει το φωτοβολταικό ρεύμα σε εναλλασσόμενο ρεύμα (ρεύμα ΔΕΗ)

3

Καταναλώνετε πρώτα το ρεύμα που παράγετε και εάν δεν επαρκεί, παίρνετε το υπόλοιπο ρεύμα που χρειάζεστε από τη ΔΕΗ. Ότι περισσεύει το δίνετε στη ΔΕΗ.

4

Ο μετρητής της ΔΕΗ μετρά το ρεύμα που παίρνετε από τη ΔΕΗ για να γίνει ο συμψηφισμός στο τέλος του χρόνου τι πήρατε και τι δώσατε.

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (με ΦΠΑ)

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

3.000 Kwh

4.000 €  450 € 8,9 χρόνια

4.000 Kwh

4.400 €  600 € 7,3 χρόνια

5.000 Kwh

5.000 €   750 € 6,6 χρόνια

6.000 Kwh

5.600 €  900 € 6,2 χρόνια

7.000 Kwh

6.300 €  1.050 € 6 χρόνια

8.000 Kwh

6.700 €   1.200 € 5,6 χρόνια

9.000 Kwh

7.200 €  1.350 € 5,3 χρόνια

10.000 kwh

 7.800 €  1.500 € 5,2 χρόνια

11.000 Kwh

 8.700 €  1.650 € 5,2 χρόνια

12.000 Kwh

 9.300 €  1.800 € 5,1 χρόνια

13.000 Kwh

 9.900 €  1.950 € 5 χρόνια

14.000 Kwh

10.400 €  2.100 € 4,9 χρόνια

15.000 Kwh

10.800 €  2.250 € 4,8 χρόνια

20.000 Kwh

 13.100 €  3.000 € 4,3 χρόνια
Κατηγορίες: Ενεργειακά Νέα