Φωτοβολταϊκοί Σταθμoί

Φωτοβολταϊκός Σταθμός - Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας - Κατασκευή - Εκπαίδευση προσωπικού - Πρόταση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Η CLIMASYSTEM ENERGY πιστεύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και δεν τις βλέπει απλά, σαν μια ακόμα επιχειρηματική ευκαιρία. Πιστεύει ότι η πράσινη ενέργεια είναι το μέλλον του πλανήτη. Δε φιλοδοξεί και δεν είναι απλός εργολάβος φωτοβολταϊκών έργων, αλλά ουσιαστικός και υπεύθυνος ενεργειακός σύμβουλός.

Η CLIMASYSTEM ENERGY έχει κατασκευάσει περισσότερους από 30 φ/β σταθμούς στους νομούς Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής.
Έχουμε κατασκευάσει 1  φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1 ΜWp στον Καταχά Κατερίνης. 1 νέο σταθμό 300KW στην Ν. Μεσσήμβρια.

Τέλος η CLIMASYSTEM ENERGY ως εισαγωγέας, αντιπρόσωπος και διακινητής προμηθεύει με φ/β προϊόντα άλλους εγκαταστάτες φ/β σταθμών και έχει τοποθετήσει δεκάδες αυτόνομα φ/β συστήματα σε εξοχικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Η CLIMASYSTEM ENERGY σας προτείνει ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση «με το κλειδί στο χέρι», που αποτελείται από προϊόντα άριστης ποιότητας, προερχόμενα από επώνυμους βιομηχανικούς οίκους με τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή εξοπλισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με πολύ μεγάλη ετήσια παραγωγική ικανότητα. Βιομηχανικούς οίκους που τα προϊόντα τους διαθέτουν όλες τις νόμιμες και απαραίτητες πιστοποιήσεις και υπογράφουν την εγγύηση και την ποιότητα των εγκαταστάσεών μας.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι πολυκρυσταλλικού τύπου της γερμανικής βιομηχανίας BOSCH, και συνδυάζονται με inverters του γερμανικού οίκου παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού SUNWAYS AG και SMA.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το κρίσιμο σημείο στην υλοποίηση των φ/β έργων είναι η ημερομηνία διασύνδεσης του σταθμού με το ηλεκτρικό δίκτυο, διότι από την ημερομηνία αυτή θα εξαρτηθεί η τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην εικοσαετή διάρκεια του συμβολαίου με τον ΛΑΓΗΕ.

Η CLIMASYSTEM ENERGY μπορεί να δεσμευτεί με απόλυτη συνέπεια για τους χρόνους υλοποίησης των φ/β έργων της, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα στην κατασκευή.

Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία, έχει δεσμευμένες ποσότητες προϊόντων από τα εργοστάσια των προμηθευτών της και εφαρμόζει μέθοδο εργασίας παράλληλων βημάτων με στόχο τη συμπίεση των χρονοδιαγραμμάτων.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Μετά το πέρας των εργασιών η CLIMASYSTEM ENERGY δεν αποχωρεί από το εργοτάξιο. Παραμένει κοντά σας και σας παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στα ζητήματα λειτουργίας, εποπτείας και φροντίδας του σταθμού.

Κατά το διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας οι μελετητές μηχανικοί του έργου καταγράφουν τα παραγωγικά δεδομένα στα υποσύνολα των φωτοβολταϊκών συστοιχιών, επανελέγχουν το σύνολο των συνδέσεων και συντάσσουν το πρωτόκολλο ολοκλήρωσης του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ( σύνδεση στη ΔΕΗ για Φ/Β επί γηπέδου, ισχύος έως 100Kw από επαγγελματίες αγρότες )

  • Τίτλος κυριότητας του γηπέδου εγκατάστασης και το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, υπεύθυνες δηλώσεις όλων των συνιδιοκτητών ότι συναινούν στην εγκατάσταση του σταθμού) Γίνονται δεκτά και συμβολαιογραφικά προσύμφωνα μεταβίβασης της κυριότητας στον αιτούντα.
  • Βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα και χάρτης ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 (και σε ηλεκτρονική μορφή)
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Α.Φ.Μ και ΔΟΥ του ιδιοκτήτη του ακινήτου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει: «Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή.»
  •  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών και ο αρμόδιος μελετητής θα βεβαιώνουν ότι : «ο σταθμός εξαιρείται από την έκδοση απόφασης ΕΠΟ (ή υπόκειται σε έκδοση απόφασης ΕΠΟ ), βάσει του Ν.3851/2010»

ΛΗΨΗ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κάποιοι από τους

Πελάτες μας

 

 

Follow Us

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι