Συντήρηση Φωτ/κών Πάρκων

 

Καθαρισμός, ολοκληρωμένος έλεγχος & συντήρηση  Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

 

Η “CLIMASYSTEM, προκειμένου να διασφαλίζονται, η αδιάλειπτη λειτουργία, η μακροβιότητα & υψηλή παραγωγικότητα, και κατά συνέπεια κερδοφορία, των Φωτοβολταϊκών Πάρκων, διαθέτει προγράμματα καθαρισμού, συντήρησης, και ολοκληρωμένου ορθού τακτικού ελέγχου της εγκατάστασης, ανεξαρτήτως ισχύος, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την σωστή και αποδοτική λειτουργία του. Αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες που μπορεί μελλοντικά να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες. Επίσης, οι εγγυήσεις που συνοδεύουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό επισημαίνουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την συντήρηση από πιστοποιημένα συνεργεία. Ο κίνδυνος πρόκλησης φθορών ακόμα και ατυχημάτων (ηλεκτροπληξία κ.λ.π.) είναι μεγάλος, λόγω του ασυντήρητου εξοπλισμού ή της παρέμβασης μη εξειδεικευμένου τεχνικού προσωπικού. 

Η εταιρεία CLIMASYSTEM” έχει πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για την εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και παρεμβαίνει σε εγκαταστάσεις με εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένα όργανα.

 

CLIMASYSTEM CERTIFICATE

 

Καθαρισμός

 Υπολογίζεται ότι η βρωμιά επάνω στα πάνελ εκτός από τη μείωση της μακροζωίας του εξοπλισμού, ευθύνεται για ετήσια μείωση της παραγωγής και κατά συνέπεια διαφυγόντα κέρδη της τάξεως του 10-15%. Τα έξοδα καθαρισμού αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος αυτών των απωλειών.

Ο καθαρισμός των Φωτοβολταϊκών πάνελ από της πάσης φύσεως επικαθίσεις (γύρη, περιττώματα πουλιών, σκόνη, λάσπη, χιόνι, φερτές ύλες, χημικές ενώσεις, άλατα, αρμύρα, κλπ), οφείλει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο/Απρίλιο, όταν έχουν περάσει οι βροχές, και Αύγουστο Σεπτέμβριο, στο τέλος του καλοκαιριού. Στις διαδικασίες καθαρισμού περιλαμβάνονται η κοπή και το κλάδεμα δένδρων η φυτών που δημιουργούν σκιάσεις σε ορίζοντα πενταετίας.

 

Έλεγχος & συντήρηση

 thermalcam.JPG - 16.49 KB

Συνοπτικά, οι διαδικασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης  περιλαμβάνουν : 

 • Θερμογραφικός έλεγχος των φωτοβολταϊκών πλαισίων για τυχόν προβληματικές κυψέλες.
 • Οπτικό έλεγχο όλης της εγκατάστασης (Τριμηνιαίο ή και συχνότερα αν αυτό είναι δυνατόν).
 • Εξαμηνιαίο έλεγχο όλων των συσφίξεων (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Εξαμηνιαία λίπανση τυχόν κινούμενων μερών.
 • Εξαμηνιαίος καθαρισμός όλου του εξοπλισμού.
 • Εξαμηνιαία αντισκωρική προστασία.
 • Αλλαγή, όποτε εντοπισθούν, τυχόν φθαρμένων υλικών.
 • Ετήσιο έλεγχος Μ/Σ από εξειδικευμένο συνεργείο (εργαστηριακή ανάλυση λαδιού - αν ο Μ/Σ είναι λαδιού).
 • Ετήσιες μετρήσεις αντίστασης καλωδίων.
 • Ετήσιες μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων.

 

 Οι μετρήσεις Φωτοβολταϊκών στοιχείων, στοιχειοσειρών, Ηλεκτρικών πινάκων,  Inverter και Καλωδιώσεων γίνονται με την χρήση ειδικών πιστοποιημένων οργάνων.

 1. DC / AC TRMS (μονοφασικά και τριφασικά)  μέτρηση των τάσεων
 2. DC / AC TRMS (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρηση ρεύματος
 3. DC / AC (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρηση της ισχύος
 4. AC (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρησης της ενέργειας
 5. Μέτρηση του συντελεστή ισχύος (cosphi) μονοφασική και τριφασική
 6. Καταγραφή ανωμαλιών τάσης (deeps & peaks, interruptions, unbalances )
 7. Καταγραφή αρμονικών τάσης ρεύματος έως και την 49η
 8. Flicker ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο EN50160
 9. Καταγραφή ξεκινώντας ρεύματα με ανάλυση 10ms
 10. Καταγραφή της τάσης γρήγορα μεταβατικά (ακίδες), με ανάλυση 5us
 11. Πλήρης ανάλυση  ποιότητας δικτύου.

Κάποιοι από τους

Πελάτες μας

 

 

Follow Us

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι